Mateřská škola BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a vznikla sloučením MŠ Boleslavova (www.msboleslavova.cz) a MŠ Táborská (www.ms-taborska.cz). K 1. 1. 2012 je její součástí detašované pracoviště MŠ Křesomyslova 2 (www.mskresomyslova.cz) a od 1. 1. 2013 detašované pracoviště MŠ Na Bučance 5 (www.msnabucance.cz).

Mateřská škola Táborská (Táborská 122/19, Praha 4) je umístěna v centru Prahy a je výborně dostupná všemi dopravními prostředky (na tramvajové lince 18, 53, autobusové lince 193 – zastávka Palouček, nedaleko stanice metra C – Pražského povstání).

MŠ Táborská

Je právním subjektem – příspěvkovou organizací od roku 1993, zřizovatelem je městská část Praha 4. Budova mateřské školy je historickou stavbou z roku 1881. V uplynulých 130 letech prošla úpravami tak, aby svému účelu – vzdělávání dětí předškolního věku - mohla sloužit i v 21. století.

MŠ Táborská - školní zahrada 06

MŠ Táborská - školní zahrada 05

Kapacita školy je 80 dětí. Děti jsou rozděleny do tří oddělení podle věku.

MŠ Táborská - malování

MŠ Táborská - příprava na výlet

MŠ Táborská - výuka

Kromě tříd – heren mají děti k dispozici další dvě prostorné místnosti, které využíváme pro odpočinek – relaxaci v čase po obědě a pro pohybové aktivity v průběhu dopoledních činností.

Všechny třídy jsou velké, světlé. Množství hraček, didaktických pomůcek a výtvarný materiál je průběžně obměňován, doplňován, skladba je pestrá.

MŠ Táborská - jídelna

Stravování je zajištěno 3x denně formou oběda a dvou doplňkových jídel – dopolední a odpolední svačiny, děti jedí v nově upravené, moderní jídelně. Pitný režim je dodržován v průběhu celého dne a to i při pobytu na školní zahradě.

Kuchyně mateřské školy splňuje veškeré normy a nařízení. Pro svou velkou kapacitu je využívána také jako vývařovna – výdejna pro mateřskou školu Boleslavova.

Jídelníček je sestavován tak, aby vyhovoval výživovým normám a spotřebnímu koši dle vyhlášky.

MŠ Táborská - školní zahrada 04

MŠ Táborská - školní zahrada 03

Pro pobyt venku využíváme školní zahradu. Část zahrady, která je ve správě MČ Praha 4 a naší školky, je vybavena herními prvky, houpadly a prostornými pískovišti. Pozemky, které má školka v nájmu od soukromých majitelů jsou s ohledem na smluvní podmínky méně vybavené, ale pečlivě udržované, využitelné pro pohyb dětí, vzrostlé stromy zajišťují příjemné prostředí i v letních měsících.

MŠ Táborská - školní zahrada 02

MŠ Táborská - školní zahrada 01