Úplata za předškolní vzdělávání - ŠKOLNÉ

je stanovena dle zákona č. 561/2004 Sb., vždy na školní rok a je splatná k 15. dni měsíce.

Úplata za předškolní vzdělávání na období 1. 9. 2024 – 31. 8. 2025 byla stanovena na     1. 300 Kč měsíčně.

Platby školného provádějte nejlépe trvalým příkazem na účet školy: 2000856369/0800. Uveďte variabilní symbol a jméno dítěte do "Zpráva pro příjemce".

Splatnost je vždy k 15. dni v měsíci.

Platby stravného

provádějte převodem na účet jídelny mateřské školy: 35-2000856369/0800.
Uveďte jméno dítěte do "Zprávy pro příjemce". 

Splatnost je vždy k 5. v měsíci.

Trvalý příkaz je optimální nastavit na částku 1. 000 Kč/měsíc.

Od 1. 9. 2024
základní stravné: 50 Kč/ den
7-mi leté děti (odklad šk. docházky): 53 Kč/den

Dítě je třeba ze stravování odhlásit nejpozději do 8:00 hodin osobně, telefonicky. Je-li dítě omluveno z docházky, je automaticky odhlášeno ze stravování.

První den nepřítomnosti dítěte, která nemohla být včas oznámena, je možné po předchozí dohodě s kuchyní oběd odebrat do přinesených nádob.

Jídelníček je přístupný na úvodní straně našich stránek.
 
 
Veškeré podklady k vyúčtování stravného jsou rodičům k dispozici u vedoucí školní jídelny.

 

Provoz školky

  • od 6:30 do 17:00 hodin
  • ranní scházení dětí do 8. 50 hodin, potom školku z bezpečnostních důvodů zavíráme
  • pokud chcete přijít později, domluvte se s paní učitelkou ve své třídě
  • odpoledne se děti rozcházejí od 14:30 hodin, ale domluvit si jinou hodinu je možné

 

Zápis do školky

probíhá v termínu daném zákonem a je včas oznámen.

 

Kalendář akcí

Jednotlivé akce je možné si naimportovat do Google kalendáře nebo do Outlooku.

Dokumenty

skolni_rad_bota.pdf

skolni_vzdelavaci_program_bota.pdf