Setkání s rodiči nově přijatých dětí se bude konat 16. 6. 2021 od 16. 00 hodin ve třídě Sluníček,

budeme se těšit