Schůzka s rodiči nově přijatých dětí proběhne 8. 6. 2022 od 16. 30 hodin ve třídě Berušek,

těšíme se na Vaši účast